Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. Wilt u geen cookies van derden?  Klik dan op"Alleen functionele cookies". 

Zeespiegel

Het is fijn om in deze barre tijden van opeenvolgende en tegelijkertijd optredende catastrofes (Oekraïne, Hamas en Israel, storm Babet, orkaan in Mexico, extreem smeltende ijskap van Antartica…..) ook iets opwekkends te lezen.

Onder de kop “van grijs naar groen” rapporteert de Volkskrant van maandag 23 okt over de transformatie van een saai, somber, naargeestig gebouw naar een aangenaam op menselijke maat ingericht faculteitsgebouw (ITC op de campus van de TUTwente). Een licht, vrolijk, aantrekkelijk gebouw, energieneutraal en duurzaam.

Zeespiegel

Het doel is om kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren en dat blijkt te werken. Wat kan een goede werk- en leeromgeving een positieve invloed hebben op creativiteit en productiviteit. Hulde voor de architecten van Civic Architecten, VDNDP en Studio Groen+Schild, genomineerd voor de prijs van “schoolgebouw van het jaar”. Lezing van het inspirerende Volkskrantartikel aanbevolen!

De faculteit ITC staat voor geo-informatie en aardobservatie. Daarover worden recent wat minder positieve berichten in de wereld gezet. Wat heet? Zeg maar alarmerend. De verwachtingen omtrent de zeespiegelstijging zijn dramatisch naar boven bijgesteld. De ijssmelt van de zuidpool is niet meer te stuiten en de zeespiegelstijging is een autonoom proces geworden, wat de mensheid ook doet aan klimaatsparende maatregelen.

Dat zou voor de beslissers en machthebbers toch een reëel schokeffect moeten betekenen. Maar, althans voor Nederland geldt dat met het oog op de komende verkiezingen, we zien dat de partijprogramma’s hier nauwelijks over spreken.

Ook dat is alarmerend. Je mag aannemen dat velen van ons de tweede helft van de eeuw zullen meemaken. Evenzeer dat er dan een overstelpende hoeveelheid klimaatvluchtelingen zal zijn. Met welke scenario’s gaan onze (nieuwe) politici aan de slag om dit probleem het hoofd te bieden? Als Nederland qua oppervlakte gehalveerd zal zijn? Het probleem is wereldwijd, dus vele malen groter dan het in Nederland – Laagland zal zijn.

Het moet niet moeilijk zijn om te schatten hoeveel bewoonbare landmassa verloren zal gaan. De acht miljard mensen zullen moeten indikken qua leefruimte. Of misschien gaan we omvangrijke drijvende steden maken (graag ook stormvast).


Wat staat ons nu te doen? Op de eerste plaats goed nadenken over ons stemgedrag, 22 november. En ook nadenken over een leefbare wereld voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen.

15/11/2023

Zeespiegel

Lees meer
Klimaatakkoord
13/05/2023

Klimaatakkoord

Lees meer
03/03/2023

Minister van Wonen

Lees meer