Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. Wilt u geen cookies van derden?  Klik dan op"Alleen functionele cookies". 

Privacyverklaring Den Haan Renovators

Den Haan Renovators, gevestigd aan Uitenhagestraat 74 te ‘s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dhr. N. Raats is de Functionaris voor Gegevensbescherming van Den Haan Renovators, te bereiken via 070 4065089 of info@denhaanrenovators.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Den Haan Renovators verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn uw: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze diensten en service op hoog niveau te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Den Haan Renovators neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Den Haan Renovators) tussen zit.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Den Haan Renovators bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens van klanten zullen wij uiterlijk zeven jaar bewaren (fiscale wetgeving), die van een prospect worden uiterlijk één jaar bewaard. Uw facturen bewaren wij uiterlijk zeven jaar, dit ook in verband met de fiscale wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Den Haan Renovators verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Den Haan Renovators blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Den Haan Renovators maakt gebruik van noodzakelijke cookies of vergelijkbare technieken op onze website om een goede werking van de site te garanderen. Echter, het is belangrijk te vermelden dat derde partijen zoals Google, YouTube en Vimeo mogelijk cookies plaatsen wanneer wij gebruik maken van ingesloten content, zoals video's, op onze website. Deze derde partijen hebben hun eigen privacybeleid en voorwaarden, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen om meer inzicht te krijgen in hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Den Haan Renovators en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens (indien nog in ons bezit) die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@denhaanrenovators.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Den Haan Renovators neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@denhaanrenovators.nl.

Contactgegevens

Den Haan Renovators
Uitenhagestraat 74
2571 PV Den Haag

info@denhaanschilders.nl
070 4065089